Miljöutbildningskonsult

Jag erbjuder konsulttjänster inom miljö- och kemiutbildning. Utbildningstjänsterna riktar sig mot gymnasiumskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor, högskolor och annan vuxenutbildning där kurser genomförs på konsultbasis.

Uppdrag genomförs både på plats och online.

Om du söker en utbildningskonsult med driv, vilja, erfarenhet, kontakta mig här:

Vad erbjuder jag?

Jag, Vesna Djokic´, är grundare av CoSolutions with You AB, och har nischat mig på att erbjuda olika utbildningskoncept inom två helt olika områden, som ändå har en gemensam nämnare: HÅLLBARHET.

Det ena området är kopplat till miljö- och hälsomässig hållbarhet med fokus på mat och kemikalier.

Det andra området är kopplat till personlig hållbarhet med fokus på att våga ta makten över sin jobbsituation. Hållbara människor skapar ett hållbart samhälle, som ger förutsättningar för en mer livskraftig planet.

Varför har jag nischat mig just på de två områdena? Det kan du läsa i avsnittet “Om mig”

Jag erbjuder kurser, föreläsningar & miljöutbildningskonsulttjänster både på plats och online.

Kurser

Längre utbildningstid

Föreläsningar

Mer begränsad utbildningstid

Miljöutbildningskonsult

Hyr in mig till era företag eller skolor

Ta kontakt

Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.