Matkonsumtion För En Hållbar Utveckling

Matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan. Maten beräknas stå för cirka en fjärdedel av det totala utsläppet av klimatpåverkande gaser, de som kallas för växthusgaser. Den här klimatpåverkan har i Sverige minskat med drygt 30 % sedan år 1993. Samtidigt har den klimatpåverkan som sker i andra länder, som beror på svensk matkonsumtion ökat med mer än 60 % på grund av matimporten. Maten har också påverkan på andra delar av miljön såsom överutnyttjandet av jordens resurser, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, övergödning av sjöar och hav etc. Samtidigt, cirka en tredje del av all mat som produceras i världen slängs. De rikaste länderna i välden står för den största delen av matsvinnet. För att vända trenden, bör alla vara med och ta ansvar för sin matkonsumtion på varsitt sätt och utifrån egna förutsättningar. I denna utbildning får du kunskap, verktyg och metoder som hjälper dig att arbeta strategiskt med matkonsumtion i din organisation för att kunna skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar.                                                   Vi lär oss och diskuterar om:  
 • Matens påverkan på miljön och klimatet
 • Klimatpåverkan av olika livsmedel
 • Närproducerad mat, Ekologisk mat, Miljö- och Klimatmärkningar av mat
 • Matsvinn - värdefull resurs och koppling till delmål 12.3 i Agenda 2030
 • Verktyg och metoder för hållbarhetsarbete med matkonsumtion
 • Diskussion -Vad kan vi göra i vår verksamhet nu och i framtiden? Vad väljer vi att ha på mattallriken? Vilka hinder möter vi? Vilka möjligheter finns?
Målgrupp: De som arbetar med måltider i privat eller offentlig verksamhet, samt andra grupper som arbetar med eller är intresserade av mat, miljö och hållbarhetsfrågor.
Om du vill veta mer, eller om du vill boka mig som utbildare, kontakta mig här.

Ta kontakt

Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.
  * = Obligatoriska uppgifter

  Skicka förfrågan

  Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

   * = Obligatoriska uppgifter


   Skicka förfrågan

   Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

    * = Obligatoriska uppgifter