GRUNDLÄGGANDE MILJÖKUNSKAP – för en hållbar utveckling

Den industriella revolutionen samt vetenskapens och politikens utveckling de senaste 150 åren har bidragit till att jorden befolkas av mer människor som vill ha ett gott liv och förverkliga sina drömmar och mål. Den starkt växande befolkningen, en allt högre materiell standard bland allt flera, alla de varor och tjänster som produceras och konsumeras har lett till att jordens naturresurser förbrukas mer än vad planetens gränser klarar av. Det har en baksida i form av klimatförändringar och miljöförstöringar alltifrån minskad biologisk mångfald, ökad mark- och vattenanvändning, försurning av sjöar och hav, kemikalieanvändning osv. Med ett framåt orienterat agerande kan vi vända problem till möjligheter på olika sätt bl.a. genom nya konsumtionsmönster. För att förstå och bemöta dagens och framtidens miljöproblem behövs kunskap, och med den här utbildningen vill jag ge dig en bra grund till att förstå miljöproblematiken och hur det kan hanteras.

Vi lär oss och diskuterar om:
 • Dagens miljöproblem (globalt, regionalt, lokalt) och dess effekter
 • Resursutnyttjandet och ekologiskt fotavtryck
 • Matens miljöpåverkan – från jord till bord
 • Kemikalier i varor och miljön
 • Vad innebär hållbar utveckling och globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Sveriges miljölagstiftning och Sveriges miljökvalitetsmål
 • Diskussion – Kan vi vara en del av lösningen? JA! Det kan vi både som organisation och privata personer. Vi utgår från:
  • Matval för miljöns skull
  • Hållbar kemikalieanvändning (substituering och försiktighetsprincipen)
  • Cirkulär ekonomi och avfallstrappa
  • Att arbeta med miljö i organisation – miljöledningssystem
Målgrupp: Alla aktörer i samhället som vill skaffa sig förståelse för dagens miljöproblematik, och vill göra en aktiv handling för en mer miljömässig hållbarhet.
Om du vill veta mer, eller om du vill boka mig som utbildare, kontakta mig här.

Ta kontakt

Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.
  * = Obligatoriska uppgifter

  Skicka förfrågan

  Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

   * = Obligatoriska uppgifter


   Skicka förfrågan

   Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

    * = Obligatoriska uppgifter