GRUNDLÄGGANDE MILJÖKUNSKAP – för en hållbar utveckling

Den industriella revolutionen samt vetenskapens och politikens utveckling de senaste 150 åren har bidragit till att jorden befolkas av mer människor som vill ha ett gott liv och förverkliga sina drömmar och mål. Den starkt växande befolkningen, en allt högre materiell standard bland allt flera, alla de varor och tjänster som produceras och konsumeras har lett till att jordens naturresurser förbrukas mer än vad planetens gränser klarar av. Det har en baksida i form av klimatförändringar och miljöförstöringar alltifrån minskad biologisk mångfald, ökad mark- och vattenanvändning, försurning av sjöar och hav, ökat utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen o s v. Med ett framåt orienterat agerande kan vi vända problem till möjligheter på olika sätt bl.a. genom nya konsumtionsmönster. För att förstå och bemöta dagens och framtidens miljöproblem behövs kunskap. Med den här utbildningen vill jag ge dig en bra grund till att förstå miljöproblematiken, samt hur det kan hanteras för att kunna bidra till en mer miljömässig hållbarhet.                                             Vi lär oss och diskuterar om:
 • Dagens miljöproblem (globalt, regionalt, lokalt) och dess effekter
 • Resursutnyttjandet, ekologiskt fotavtryck och planetära gränser
 • Matens miljöpåverkan – från jord till bord
 • Kemikalier i varor och miljön
 • Hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Klimatlag och Klimatmål
 • Diskussion – Kan vi vara en del av lösningen? JA! Det kan vi både som organisation och privata personer. Vi utgår från:
  • Hållbar konsumtion
  • Hållbara matval
  • Hållbar kemikalieanvändning
  • Cirkulär ekonomi
  • Den egna verksamheten och dess miljöpåverkan
Målgrupp: Alla aktörer i samhället som vill skaffa sig förståelse för dagens miljöproblematik, och vill göra en aktiv handling för en mer miljömässig hållbarhet.
Om du vill veta mer, eller om du vill boka mig som utbildare, kontakta mig här.

Ta kontakt

Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.
  * = Obligatoriska uppgifter

  Skicka förfrågan

  Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

   * = Obligatoriska uppgifter


   Skicka förfrågan

   Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

    * = Obligatoriska uppgifter