Mat, Miljö & Mina Matvanor

Mat är livsnödvändigt, samtidigt som matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan. En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Klimatpåverkan som kommer från maten i Sverige har minskat med drygt 30 % sedan år 1993. Samtidigt har den klimatpåverkan som sker i andra länder, som beror på svensk matkonsumtion ökat med mer än 60 % på grund av matimporten. Men, hur är det med dina kunskaper gällande matens miljö- och klimatpåverkan? Är du en av dem som säger “jag vill lära mig mer om matens miljö- och klimatpåverkan, och att jag borde förändra något med mina matvanor, men jag vet inte hur jag ska börja och att det ska hålla i längden?” Du är inte ensam i dina tankar. För att hjälpa dig komma på traven, har jag skapat den här inspirationsföreläsningen, som ger dig grund som hjälper dig att ändra ditt handlingsmönster.                                                                 På den här föreläsningen får du lära dig om:
 • Matens miljö- och klimatpåverkan
 • Klimatpåverkan av olika livsmedel
 • Vad du kan göra för att konsumera mat mer hållbart
 • Hur du som individ kan hitta egen väg till dina mer hållbara matvanor utan att drunkna i känslor av hopplöshet. Du har faktiskt makt!
Målgrupp: Lämpar sig som inspirationsföreläsning för utbildningsanordnare, företag och offentlig verksamhet som jobbar med offentliga måltider, restauranger, ideella föreningar, samt andra intresserade aktörer i samhället.
Om du vill veta mer, eller om du vill boka mig som utbildare, kontakta mig här.

Ta kontakt

Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.
  * = Obligatoriska uppgifter

  Skicka förfrågan

  Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

   * = Obligatoriska uppgifter


   Skicka förfrågan

   Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

    * = Obligatoriska uppgifter