Det galna kemikaliesamhället, Miljön & Jag

Vi är omgivna av tiotusentals kemikalier. Kemikalierna gör vår vardag lite enklare, genom att de förse varor och produkter vi använder med önskvärda egenskaper, t.ex. ytterkläderna och skorna ska ha en slät smuts-, fett- och vattenavvisande yta, det du steker i stekpannan ska inte bränna fast, plastmassan som ingår i en del varor ska vara mjuk och färgad, soffan ska vara flamsäker…. Men, det finns en baksida. Människor och miljö exponeras samtidigt för kemikalierna. Att exponeras för kemikalierna i små mängder under kort tid är för det mesta ofarligt, ifall man tittar på varje enskild kemikalie. Men, att exponeras för olika kemikalier, vars kombination leder till så kallade ”cocktaileffekter”, gör att kemikalierna får förändrade eller förstärkta egenskaper, som kan ge negativa effekter på människors hälsa och miljö. Syftet med denna föreläsning är att du ska få kunskap om de mest förekommande kemikalier i vår vardag, hur de sprids i miljö, hur vi exponeras för dem och deras påverkan på människan och miljön. Du får också tips på vad du kan göra för att minska påverkan från giftiga kemikalier i och omkring dig, samt hur du kan använda din rättighet att veta vad produkter innehåller för farliga kemikalier.                               Målgrupp: Alla aktörer i samhället som vill skaffa sig förståelse för dagens kemikalieproblematik, och vill göra en aktiv handling för en mer hållbar kemikaliehantering.
Om du vill veta mer, eller om du vill boka mig som utbildare, kontakta mig här.

Ta kontakt

Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.
  * = Obligatoriska uppgifter

  Skicka förfrågan

  Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

   * = Obligatoriska uppgifter


   Skicka förfrågan

   Ingen fråga är för liten eller för stor, skicka gärna ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

    * = Obligatoriska uppgifter